ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΘΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ ΣΤΟ ΣΕΛΤΣΟ