ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ