”ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ.Υ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ”

ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΑΘΑΣ Αντιπεριφερειάρχης Άρτας