ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΤΟ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Προϊσταμ. Τμήματος Κτηνιατρικής Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε. ΆΡΤΑΣ