”ΤΗΡΗΣΑΝ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”