ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RE.CO.RD ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ