ΝΟΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙ (UHF)
Ν.ΑΡΤΑΣ 26 – 59
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 44 – 52
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 24 – 59
Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 33 – 54
Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 59
Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 26 – 59
Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 33 – 54 – 59
Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 40 – 59
Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 40
Ν. ΑΧΑΪΑΣ 40
Ν. ΗΛΕΙΑΣ 40