ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΆΡΤΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΜΠΗΣ Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Άρτας