ΣΥΣΚΕΨΗ Ν.ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ