ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΟ Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας