”ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ”