ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ