ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ