ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΙΝΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ