ΣΥΝΕΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ »ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΠΥΡΟΥ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ