ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ »Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» ΝΙΚΟΥ ΚΑΓΙΟΥΛΗ