ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ »ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ- ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΖΩΗΣ»