ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ