ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΣΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ