ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΡΤΑΙΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ