ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ