ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ