ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

0
278

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ
Αντιδήμαρχος Αρταίων