ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

0
189

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ
Αντιδήμαρχος Αρταίων