ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ