ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΟΜΠΟΛΗ