” ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ” ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ