Συνάντηση εργασίας του έργου E-parks στο Επιμελητήριο Άρτας.

0
435

Την 2η Συνάντηση Εργασίας των εταίρων του έργου E-parks διοργάνωσε το Επιμελητήριο Άρτας,στην Άρτα,σε συνέχεια της αντίστοιχης εναρκτήριας που πραγματοποιήθηκε στη Foggia της Ιταλίας. Το Επιμελητήριο συμμετέχει ως εταίρος στο έργο E-Parks,το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη συστήματος ειδικής σήμανσης για περιβαλλοντικά προστατευόμενες περιοχές, που θα επιτρέπει τον συνδυασμό των στοιχείων του βιώσιμου τουρισμού,της τοπικής οικονομίας και της παροχής ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε ΑΜΕΑ.