Συμφωνούν με το Νέο Δίκτυο Ύδρευσης αλλά διαφωνούν με τη Σύσταση Νέου Φορέα Διαχείρισης.

Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων να στηρίξει τη πρόταση κατασκευής έργων ύδρευσης των Ν.Άρτας – Πρέβεζας – Λευκάδας,διαφωνώντας ωστόσο για τη σύσταση περιφερειακού φορέα διαχείρισης ύδρευσης και με αιτιολογικό την αύξηση κόστους για τους δημότες.