ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ