ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

0
267

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ Βουλευτής ΝΔ Άρτας