ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ: ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ