Στόχοι και προτεραιότητες του Επιμελητηρίου για το νέο έτος.

Υψηλής προτεραιότητας έργο για το Επιμελητήριο Άρτας αποτελεί η κατασκευή του Επιχειρηματικού Πάρκου.Το 2018 ολοκληρώθηκε η μελέτη σκοπιμότητας και ευελπιστείται το 2019 να τελειώσουν και οι υπόλοιπες μελέτες για να αρχίσει η κατασκευή του.