ΣΤΟ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΜΥΤΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ