Στο πρόγραμμα Erasmus συμμετέχει και το Γυμνάσιο του Πέτα.

Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο του Πέτα στο Δήμο Νικ.Σκουφά η πρώτη συνάντηση των εκπαιδευτικών με τους εταίρους του προγράμματος που έχει ως θέμα την εμβάθυνση σε θέματα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.