ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡ. ΑΝ. Γ. ΣΤΥΛΙΟ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ