”ΣΤΟΧΟΣ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ Αντιδήμαρχος Αρταίων