ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΑΓΟ ΤΗΣ UNESCO ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΝΙ