”ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ” Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ