Στη Φιλιππιάδα Φιλοξενείται η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες.

Στο Δήμο Ζηρού πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της 5ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου Πόλεων με λίμνες. Στο πλαίσιο της Γενικής συνέλευσης εκτός των άλλων συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη ΔΕΗ και τα αντισταθμιστικά οφέλη από τα μεγάλα Η/Υ έργα καθώς και η ανάπτυξη των λιμναίων οικοσυστημάτων.