Στην Ολομέλεια το Ν/Σ για την «Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση»

Στην Ολομέλεια το Ν/Σ για την «Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση.»

 

Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται και ψηφίζεται το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και Διαχείριση Κινδύνων στο Δημόσιο τομέα.»

Όπως αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι ο Εξορθολογισμός της Κατανομής κα της Μεταφοράς Αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης προς ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας της Κυβερνησιμότητας στο Δημόσιο τομέα.

Στην Κατεύθυνση αυτή Θεσμοθετείται το Εθνικό σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης ως νέο υπόδειγμα Κυβερνησιμότητας.

Αναλυτικά στο ρεπορτάζ του Δελτίου Ειδήσεων.