ΣΤΗΝ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΣΣΑΣ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟΘΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ