Στάση εργασίας στο Εφετείο Ιωαννίνων την Τρίτη 13 Μαρτίου από τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ.

Κήρυξη στάση εργασίας για τα Νομαρχιακά Τμήματα Ηπείρου αλλά και συγκέντρωση την Τρίτη 13 Μαρτίου στο Εφετείο Ιωαννίνων αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.