Στάση εργασίας πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΥ για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Στάση εργασίας πραγματοποιείται από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου η ΑΔΕΔΥ. Κύριο αίτημα τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.