ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ