»ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΥΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»