ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ