ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ