Σημαντικά έργα αναβάθμισης των συγκοινωνιακών υποδομών στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες.

0
67

Σημαντικά έργα σε οδικά δίκτυα και συντηρήσεις μνημείων προωθούνται προς υλοποίηση ύστερα από αποφάσεις που έλαβε κατά τη συνεδρίαση της η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ηπείρου.