ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ