ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ »ΑΞΙΑ»